fbpx

August (Theme: Igbo Songs)

Week 1:
Igbo words:
Kele ya Kele ya obu Eze
Kele ya Kele ya n’obu Eze
Kele ya n’obu Eze
Jesus idi mma
Jesus idi mma
Jesus idi mma
– 
English Translation:
Praise (thank) him, praise (thank) him, he is king
Praise (Thank) him, praise (thank) him, for he is king
Praise (Thank) him for he is king
Jesus, you are good
Jesus, you are good
Jesus, you are good
– 
– 
Week 2:
Igbo words:
Kubara ya aka
Si ya n’omela (ozo)
Eze Jesus
Kubara ya aka
Si ya n’omela
– 
English Translation: 
Clap for him
Tell him he has done well (repeat)
King Jesus
Clap for him
Tell him he has done well
 –
– 
Week 3:
Igbo words:
Akwukwo n’ato uto
O n’afiaru na mmuta
Onye nwere nkasiobi
Oga mmuta akwukwo
Ma oburu na nne ya na nna ya nwe ego (repeat)
On- 
English Translation:
Reading is sweet
It’s hard to learn
Anyone that has courage
Can learn to Read
But only if (his/her) mom and dad have money (repeat)
 –
– 
Week 4:
Igbo Words:
Ekene dili Chineke
Ekene dili Nwa ya
Ekene dili Nmuo nso
Onye na eme nma
– 
English Translation:
Thanks be to God
Thanks be to His son (Jesus)
Thanks be to the Holy Spirit
The one who does good

 

Week 5:
Igbo Words:
Imela! Imela!
Imela Okaka
Imela Chineke
Imela Onye Oma
– 
English Translation:
You have done well! You have done well!
You have done well Mighty One!
You have done well God!
You have done well good Lord!