fbpx

December (Theme: The Grace)

Amara
Ka Amara nke onye nwe anyi Jesus Christ,
Na ihunanya nke Chineke,
Na nweko nke Mmuo Nso
Nonyere anyi ugbua na mgbe niile. Amen

– 

English Translation:

The Grace
May the grace of our Lord Jesus Christ,
The love of God,
And the sweet fellowship of the Holy Spirit,
Be with us now and forever more… Amen.