fbpx

Igbo Songs

Igbo
Kele ya Kele ya obu Eze
Kele ya Kele ya n’obu Eze
Kele ya n’obu Eze
Jesus idi mma
Jesus idi mma
Jesus idi mma

 

English
Praise (thank) him, praise (thank) him, he is king
Praise (Thank) him, praise (thank) him, for he is king
Praise (Thank) him for he is king
Jesus, you are good
Jesus, you are good
Jesus, you are good
Igbo
Kubara ya aka
Si ya n’omela (ozo)
Eze Jesus
Kubara ya aka
Si ya n’omela

 

English
Clap for him
Tell him he has done well (repeat)
King Jesus
Clap for him
Tell him he has done well
Igbo
Akwukwo n’ato uto
O n’afiaru na mmuta
Onye nwere nkasiobi
Oga mmuta akwukwo
Ma oburu na nne ya na nna ya nwe ego (repeat)

 

English
Reading is sweet
It’s hard to learn
Anyone that has courage
Can learn to Read
But only if (his/her) mom and dad have money (repeat)
Igbo
Ekene dili Chineke
Ekene dili Nwa ya
Ekene dili Nmuo nso
Onye na eme nma

 

English
Thanks be to God
Thanks be to His son (Jesus)
Thanks be to the Holy Spirit
The one who does good
Igbo
Imela! Imela!
Imela Okaka
Imela Chineke
Imela Onye Oma

 

English
You have done well! You have done well!
You have done well Mighty One!
You have done well God!
You have done well good Lord!